izvor podataka: Šestar

Laserski pretražni konfokalni mikroskop Leica TCS SP2 AOBS

Laser scanning confocal microscope Leica TCS SP2 AOBS


Stari konfokalac

Old confocal


Konfokalni laserski pretražni mikroskop je svjetlosni mikroskop koji služi promatranju i snimanju živih i neživih mikroskopskih uzoraka pomoću fluorescencije i u reflektiranom svjetlu. U ovoj tehnici, uzorak se osvjetljava točku po točku, a emitirana ili reflektirana svjetlost se detektira i tvori sliku u memoriji digitalnog računala. Glavna prednost konfokalne mikroskopije, u usporedbi s klasičnom svjetlosnom mikroskopijom, je mogućnost optičkog seciranja, tj. dobivanja oštre slike tankog sloja pri snimanju debelog uzorka. Područja primjene su raznovrsna kao i za klasičnu svjetlosnu mikroskopiju. Naš mikroskop ima inverznu konfiguraciju.

The Confocal Laser Scanning Microscope is a light microscope that serves for observation and recording of living and fixed microscopic samples by fluorescence and in reflected light. In this technique, the sample is illuminated point by point, and the emitted or reflected light is detected and forms an image in the memory of the digital computer. The main advantage of confocal microscopy, compared to classical light microscopy, is the possibility of optical sectioning, i.e., obtaining a sharp image of a thin layer when imaging a thick specimen. Areas of application are as diverse as for classical light microscopy. Our microscope has an inverse configuration.


Osam pobudnih laserskih linija: 405, 458, 488, 496, 514, 543, 593 i 633 nm. Kontinuirana i neovisna podesivost intenziteta laserskih zraka. Četiri neovisna i slobodno podesiva detekcijska kanala za istovremenu detekciju pomoću fotomultiplikatora. Spektralni sustav detekcije pomoću difrakcije na prizmi, bez upotrebe optičkih filtara. Sustav spektralne diskriminacije pomoću AOBS elemenata, bez upotrebe dikroitskih zrcala. Brzina skeniranja: 200-1000 linija u sekundi. Slobodno podesiva detekcijska apertura. Osam načina skeniranja (xyz, xyt, xzy, xyzt....). Dinamički raspon: 8 ili 12 bita. Mogućnost zaustavljanja laserske zrake ("beam parking"). Uključeni programski moduli: FRAP, FRET, bazična 3-D rekonstrukcija slika. Objektivi: 100x, NA 1.4, uljna imerzija; 60x, NA 1.3, vodena imerzija; 20x, NA 0.9. Moć prostornog razlučivanja: 0.3 - 0.5 mikrometara (ovisno o valnoj duljini svjetla).;Konfokalni laserski pretražni mikroskop je svjetlosni mikroskop koji služi promatranju i snimanju živih i neživih mikroskopskih uzoraka pomoću fluorescencije i u reflektiranom svjetlu. U ovoj tehnici, uzorak se osvjetljava točku po točku, a emitirana ili reflektirana svjetlost se detektira i tvori sliku u memoriji digitalnog računala. Glavna prednost konfokalne mikroskopije, u usporedbi s klasičnom svjetlosnom mikroskopijom, je mogućnost optičkog seciranja, tj. dobivanja oštre slike tankog sloja pri snimanju debelog uzorka. Područja primjene su raznovrsna kao i za klasičnu svjetlosnu mikroskopiju. Naš mikroskop ima inverznu konfiguraciju.


Motorizirani mikroskopski stolić, motorizirani mikromanipulator, sustav za regulaciju temperature i CO2 za rad sa stanicama sisavaca, perfuzijska komora za brzu izmjenu medija, program za vizualizaciju i analizu prostornih podataka i slika AMIRA.


konfokalna fluorescencijska mikroskopija

confocal fluorescence microscopy


Fluorescencijska i refleksijska mikroskopija


nije evidentirano

Leica TCS SP2 AOBS

Leica Microsystems

Institut Ruđer Bošković

kapitalna (>1.000.000 kn)

samostalan

nije evidentirano

mikroskop

biološka/DNK analiza, površinska analiza, strukturna analiza

2003

0032290

nije evidentirano

nije evidentirano

HRK 2.000.000,00

funkcionalan, ali zastario

Ne

Ne

nije evidentirano

Biologija, Fizika, Biotehnologija, Temeljne medicinske znanosti, Metalurgija, Kemijsko inženjerstvo, Temeljne tehničke znanosti, Kemija, Geofizika

vizualizacija
Popis usluga

Nema evidentiranih usluga za ovu opremu

Dokumenti


Dokument Naziv Opis Vrsta dokumenta
26.pdf cjenik korištenja konfokalne mikroskopije Nema podataka na odabranom jeziku ostalo
27.docx molba za korištenje konfokalne mikroskopije Nema podataka na odabranom jeziku ostalo

Slike

Naziv: Konfokalni mikroskop Leica SP2 AOBS
Naziv: Spektrometrijski sustav detekcije

Institut Ruđer Bošković

Zavod za molekularnu biologiju

Laboratorij za biofiziku stanice

Zagreb

Bijenička 54

5. krilo / suteren / 014B