izvor podataka: Šestar

EVOS Fluorescentni mikroskop

EVOS Fluorescence microscope


EVOS

EVOS


Fluorescencijski mikroskop s mogućnošću snimanja 3 boje (zelena, blue, crvena)

Fluorescent microscope with 3 colours (green, blue, red)


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

Sveučilište u Zagrebu

kapitalna (>1.000.000 kn)

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

Ne

Ne

nije evidentirano

Biologija, Temeljne medicinske znanosti, Prehrambena tehnologija

nije evidentirano
Popis usluga

Nema evidentiranih usluga za ovu opremu

Dokumenti

Nema učitanih dokumenata

Slike

Naziv: EVOS fluorescentni mikroskop

Sveučilište u Zagrebu

nije evidentirano

nije evidentirano

Zagreb

Rockefellerova 10

nije evidentirano