izvor podataka: Šestar

Fluorescentni invertni mikroskop Zeiss AxioObserver 7 + PALM MicroBeam laserski mikrodisektor

Fluorescent inverted microscope Zeiss AxioObserver 7 + PALM MicroBeam laser microdisector


Zeiss PALM laserski mikrodisektor sa fluorescencijom


Invertni motorizirani mikroskop za transmitirano svjetlo i fluorescenciju. Prisutnost PALM MicroBeam modula sa fiksnim laserom koji omogućava disekciju i bezkontaktno sakupljanje uzoraka sa mikroskopskog stakla ili zdjelica za kulturu tj. izolaciju područja većih od vidnog polja kao i za izolaciju malog broja stanica (single-cell). Izolacija je moguća iz svježih i arhivskih tkivnih preparata, te iz staničnih kultura. Modul za fluorescenciju sadrži četiri filtera: DAPI, Texas Red, Cy5 i FITC.


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

Medicinski fakultet u Zagrebu

kapitalna (>1.000.000 kn)

samostalan

nije evidentirano

invertni mikroskop, laserki mikrodisektor, mikroskop

analiza bioloških uzoraka, analiza ekspresije gena, brojanje stanica i čestica, histološka analiza

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

potpuno funkcionalan

Ne

Ne

nije evidentirano

Biologija, Kliničke medicinske znanosti, Temeljne medicinske znanosti, Biotehnologija

analiza bioloških uzoraka, analiza bjelančevina, analiza DNK, izolacija pojedinačnih stanica iz tkiva, molekularne i mikrobiološke analize, priprema uzoraka
Popis usluga

Nema evidentiranih usluga za ovu opremu

Dokumenti

Nema učitanih dokumenata

Slike

Nema učitanih slika

Medicinski fakultet u Zagrebu

nije evidentirano

nije evidentirano

Zagreb

Šalata 3

1. kat