izvor podataka: Šestar

Laserski pretražni konfokalni mikroskop s mogućnošću laserske ablacije

Multipoint confocal microscope with a module for laser ablation


nije evidentirano


Uređaj je nabavljen sredstvima ERC projekta NewSpindleForce i smije se koristiti samo za potrebe projekta do 31.3.2020. godine. Invertni fluorescencijski istraživački mikroskop • Invertni mikroskop s motoriziranom kontrolom fokusa i motoriziranom obrtnom glavom s minimalno 5 pozicija za fluorescencijske filtere na ulaznoj optičkoj osi; fluorescencijski filteri za DAPI, GFP i RFP; laserske linije za ekscitaciju DAPI, GFP i RFP. • Motorizirana obrtna glava sa slijedećim plan-apokromatskim objektivima vrhunske kvalitete unutar ponude proizvođača: 20× (vodena/glicerinska/uljna imerzija), 100×/1.4 (uljna imerzija). • Piezoelektrični ili galvanometrijski uložak za brzo skeniranje uzduž optičke osi (Z-stack). Glava laserskog skenera • Nizovi otvora s najmanje 3 opcije za rupice (pinholes) i najmanje 3 opcije za proreze (slits). • Brzina snimanja oko 1000 slika u sekundi, pri veličini slike od 64x64 piksela. Mogućnost istovremenog snimanja u 3 detekcijska kanala. Laserska ablacija • Laser za abaciju sa slijedećim karakteristikama: pulsevi kraći od 300 fs, valna duljina između 800 i 1064 nm, snaga minimalno 1 W, stopa ponavljanja 10-80 MHz • Mogućnost precizne ablacije malih područja širine oko 500 nm Ostale funkcionalnosti i dodatna oprema • EMCCD kamera brzine barem 1000 slika u sekundi pri veličini slike od 64x64 piksela (binning 1x1) • Veličina piksela kamere do 16 µm • Veličina piksela u slici manja od 100 nm • Hardverski izvedena funkcionalnost automatskog fokusiranja Puna podrška metodi laserske ablacije

The device was bought with funds from the ERC project NewSpindleForce and can be used only within the project until March 31st, 2020. Inverse fluorescence scanning microscope • Motorized 6-position emission filter wheel; Custom dichroics and polychroics for multiple excitation/emission wavelengths; fluorescence filters for DAPI, GFP and RFP; laser ekscitation lines for DAPI, GFP i RFP. • Motorized head with objectives: 20×, 100×/1.4. • Combination galvanometer and piezoelectric crystal scanning (Z-stack). • Fully motorized aperture plate with 7 software-selectable apertures; 3 pinhole settings (30, 45, and 60 μm); 4 slit settings (22, 35, 50, and 70 μm). • Speed 1000 images per second, pixel size 64x64. Possibility of simultaneous acquisition in three detection channels. Laser ablation • Ablation laser: puls shorter than 300 fs, wavelenghth between 800 i 1064 nm, minimal power 1 W, frequency 10-80 MHz • Precise ablation of areas wide around 500 nm • EMCCD camera 1000 pictures with 64x64 pixel size (binning 1x1) • Camera pixel size up to 16 µm • Image pixel size less than 100 nm • Automatic focus


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

Institut Ruđer Bošković

kapitalna (>1.000.000 kn)

samostalan

nije evidentirano

mikroskop

nije evidentirano

2015

44045

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

potpuno funkcionalan

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

Biologija

vizualizacija
Popis usluga

Nema evidentiranih usluga za ovu opremu

Dokumenti

Nema učitanih dokumenata

Slike

Naziv: Opterra

Institut Ruđer Bošković

Zavod za molekularnu biologiju

Laboratorij za biofiziku stanice

Zagreb

nije evidentirano

Radione 2