Transmisijski elektronski mikroskop FEI-Philips EO-Morgagni


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano

nije evidentirano

Philips Morgagni (dobavljač Kaltim Zagreb d.o.o., Zagreb)

Medicinski fakultet u Rijeci

kapitalna (>1.000.000 kn)

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

2002

3938

04.02.2002

nije evidentirano

HRK 1.351.672,10

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano
Popis usluga

Nema evidentiranih usluga za ovu opremu

Dokumenti

Nema učitanih dokumenata

Slike

Nema učitanih slika

Medicinski fakultet u Rijeci

nije evidentirano

nije evidentirano

Rijeka

Cambierieva 17

Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju