Mikroskop AFM


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano

Artidis Autonomous AFM

Artidis AG

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

kapitalna (>1.000.000 kn)

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano
Popis usluga

Nema evidentiranih usluga za ovu opremu

Dokumenti

Nema učitanih dokumenata

Slike

Nema učitanih slika

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano