Svjetlosni mikroskop


Svjetlosni mikroskop


Binokularni svjetlosni mikroskop s objektivima 4×, 10×, 40×, 100× (uljni)


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano

Primostar 3 415501-0081-000

ZEISS

Hrvatsko katoličko sveučilište

sitna (<200.000 kn)

nije evidentirano

nije evidentirano

mikroskop

histološka analiza, mikroskopska analiza, optička karakterizacija

nije evidentirano

nije evidentirano

13.06.2022

nije evidentirano

nije evidentirano

potpuno funkcionalan

Da

Ne

nije evidentirano

citologija, histologija i embriologija, medicinska biokemija, medicinska mikrobiologija, patologija

nije evidentirano
Popis usluga

Nema evidentiranih usluga za ovu opremu

Dokumenti

Nema učitanih dokumenata

Slike

Nema učitanih slika

Hrvatsko katoličko sveučilište

Medicinski fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

Mikroskopirnica/prizemlje