Fluorescentni mikroskop Olympus


Fluorescentni mikroskop Olympus


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano

nije evidentirano

Olympus

Medicinski fakultet u Rijeci

srednja (200.000 – 1.000.000 kn)

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

4064

01.12.2002

nije evidentirano

HRK 229.483,78

nije evidentirano

Ne

Ne

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano
Popis usluga

Nema evidentiranih usluga za ovu opremu

Dokumenti

Nema učitanih dokumenata

Slike

Nema učitanih slika

Medicinski fakultet u Rijeci

nije evidentirano

nije evidentirano

Rijeka

Braće Branchetta 20

1. kat / 1-18 vagaona