nije verificirano

Axia ChemiSEM skenirajući elektronski mikroskop


SEM/EDS


Axia ChemiSEM je vrsta skenirajućeg elektronskog mikroskopa koji, za razliku od tradicionalnih SEM uređaja, uvijek prikuplja EDS podatke u pozadini. Koristi jedinstvene algoritme za simultanu obradu SEM i EDS signala, što omogućuje prikaz morfologije i elementarnog sastava uzorka zajedno, u stvarnom vremenu. Elementi u uzorku mogu se uključiti i isključiti, omogućujući da se izolira područja od interesa


Radni napon: 200V- 30kV Minimalna radna udaljenost: 3mm - Nosač: XY: 120 mm x 120 mm Nagib: od -15° do 90° Rotacija: 360° - maksimalna visina uzorka: 128 mm - maksimalna težina uzorka: 10 kg - širina komore: 280mm - Detektori: -Everhart-Thornley SE Detektor (ETD) -BSE detektor koji se uvlači (CBS) -TrueSight X EDS detektor sa ChemiSEM tehnologijom (rezolucija 129eV) -Optička navigacijska kamera u boji -CCD IR kamera za gledanje uzoraka u komori -SE detektor za niski vakuum sa podesivim tlakom do 150 Pa -katodoluminiscencijski detektor


-SE detektor za niski vakuum sa podesivim tlakom do 150 Pa -katodoluminiscencijski detektor - Beam Deceleration sa stage bias-om -4,00kV


Površina ispitivanog uzorka skenira se s vrlo precizno fokusiranim snopom elektrona. Upadni elektronski snop izbija elektrone iz atoma uzorka (sekundarne elektrone) koji se detektiraju na foto-multiplikacijskom detektoru. Pomoću mikroprocesora ovi signali pretvaraju se u električne signale pri čemu na ekranu nastaje realna trodimenzionalna slika površine uzorka. Elementna mikroanaliza zasniva se na principu da su X-zrake emitirane iz uzorka karakteristične za svaki kemijski element prisutan u uzorku (kvalitativna kemijska analiza). Intenzitet karakterističnog X-zračenja proporcionalan je udjelu svakog pojedinog kemijskog elementa u uzorku (kvantitativna kemijska analiza).


5-1000000x


nije evidentirano

Axia ChemiSEM

Thermo Fisher

Institut Ruđer Bošković

kapitalna (>1.000.000 kn)

samostalan

nije evidentirano

elektronski mikroskop

analiza bioloških uzoraka, površinska analiza

2021

49126

21.12.2021

21.12.2021

HRK 1.023.750,00

potpuno funkcionalan

Ne

Ne

samostalno korištenje (kvalificirani/ovlašteni korisnici)

Kemija, Fizika, Geologija

vizualizacija
Popis usluga

Nema evidentiranih usluga za ovu opremu

Dokumenti

Nema učitanih dokumenata

Slike

Nema učitanih slika

Institut Ruđer Bošković

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano