nije verificirano

Carl Zeiss Axioskop 2MOT svjetlosni i fluorescentni mikroskop s kamerom Olympus DP70


Mikroskop Axioskop 2MOT


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano

Axioskop 2MOT

Carl Zeiss, Njemačka

Medicinski fakultet Osijek

srednja (200.000 – 1.000.000 kn)

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

Ne

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano
Popis usluga

Nema evidentiranih usluga za ovu opremu

Dokumenti

Nema učitanih dokumenata

Slike

Nema učitanih slika

Medicinski fakultet Osijek

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano