nije verificirano

Plinski kromatograf - spektrometar masa GC-ICP-QQQ


GC-ICP-QQQ


Plinski kromatograf (GC) vezan na trostruki kvadrupolni spektrometar masa uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-QQQ) za analizu elementnog sastava različitih vrsta uzoraka.


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano

8900

Agilent

Institut Ruđer Bošković

kapitalna (>1.000.000 kn)

samostalan i/ili vezan

nije evidentirano

vezani sustav plinski kromatograf i maseni spektrometar

nije evidentirano

2022

49700

01.11.2022

nije evidentirano

nije evidentirano

potpuno funkcionalan

Ne

Ne

samostalno korištenje (kvalificirani/ovlašteni korisnici)

Interdisciplinarne prirodne znanosti, Kemija, Geologija, Biologija

nije evidentirano
Popis usluga

Nema evidentiranih usluga za ovu opremu

Dokumenti

Nema učitanih dokumenata

Slike

Naziv: Nema podataka na odabranom jeziku

Institut Ruđer Bošković

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano