izvor podataka: Šestar

Stereomikroskop s dodacima za polarizaciju i fluorescenciju

Stereo microscope


Stereomikroskop

Stereo microscope


Stereomikroskop omogućava odabir jediničnih kristala za rentgensku difrakciju kao i manipulaciju s njima (rezanje, lijepljenje na nosač, stavljanje u kapilaru).

A stereo microscope is a type of microscope used to provide a 3D view of a specimen or sample.


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano

SZX16

Olympus

Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

sitna (<200.000 kn)

samostalan

nije evidentirano

mikroskop

nije evidentirano

2020

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

HRK 156.958,00

potpuno funkcionalan

nije evidentirano

nije evidentirano

nije evidentirano

Kemija

nije evidentirano
Popis usluga

Nema evidentiranih usluga za ovu opremu

Dokumenti

Nema učitanih dokumenata

Slike

Naziv: Stereo mikroskop Olympus SZX16

Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Kemijski odsjek

nije evidentirano

Zagreb

Horvatovac 102a

Kemijski odsjek / -1. kat / soba -032