izvor podataka: poirot

Naziv

Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja

nije evidentirano

Opis projekta

Ideja „održivosti“ prolazi kroz evolucijski put važnosti u kontekstu obrazovnih politika i praksi, a u literaturi se u posljednje dvije godine raspravlja o “građanima održivosti” i postupno se zamjenjuju poznati konstrukti ekološkog te društveno odgovornog i aktivnog građanstva. Prema UNESCO-vim smjernicama (2015, 2017), građanin održivosti razmišlja o utjecaju vlastita ponašanja na ekološki, društveni, politički i ekonomski aspekt svijeta oko sebe. Kritičan je prema vlastitom načinu življenja, a mora posjedovati kompetencije koje mu omogućuju kreativno, prilagodljivo i samoorganizirano djelovanje, razumijevanje kompleksnosti svijeta, suradnju, civilno zalaganje i djelovanje u smjeru ostvarivanja pozitivnih promjena u zajednici i društvu. Iako je obrazovanje za održivi razvoj uključeno u formalno obrazovanje, istraživanja upućuju na njegova ograničenja - postiže se pozitivan utjecaj na znanja učenika, ali ne i na njihove stavove i pro-aktivno ponašanje. O tome koliko formalno obrazovanje u Hrvatskoj doprinosi razvoju građana održivosti nema podataka pa ovaj projekt ima za cilj (I) identificirati odrednice, dominantna obilježja i zastupljenost građanstva održivosti u formalnom obrazovanju, (II) istražiti spremnost (budućih) učitelja i nastavnika za integraciju održivog razvoja u nastavu te izraditi njihovu tipologiju prema faktoru spremnosti na promjene. Rezultati istraživanja omogućiti će razvoj scenarija Obrazovanje za održivi razvoj u RH 2030. Primijenit će se multimetodološki pristup i provesti više empirijskih istraživanja o zastupljenosti i odrednicama građanstva održivosti na četiri populacije - (I) učenicima osnovnih i srednjih škola, (II) učiteljima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, (III) studentima-budućim učiteljima i nastavnicima te (IV) nastavnicima u formalnom obrazovanju odraslih. Istraživanjem se doprinosi akademskoj i stručnoj raspravi u kontekstu stvaranja poticajnog okruženja za obrazovanje građana održivosti.

nije evidentirano

Ključne riječi

održivi razvoj, građani održivosti, obrazovanje za održivi razvoj, kompetencije građana održivosti, obrazovanje građana održivosti

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

forOR

UIP-2017-05-2031

03.01.2018

02.01.2023

nije evidentirano

HRK 987.239,72

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama