izvor podataka: poirot

Naziv

Dobrobit, pripadnost i društvena pravednost

nije evidentirano

Opis projekta

Projekt Dobrobit, pripadnost i društvena pravednost ima četiri specifična cilja istraživanja: (1) Prvo, cilj je istražiti dosadašnju raspravu o teorijama koje prihvaćaju vrijednosni pluralizam ali ujedno smatraju da modeli socijalne pravednosti mogu i trebaju biti usmjereni ka postizanju određenih funkcija koje čine život dobrim. Sukladno tome, cilj nam je pokazati da postoji jedna koncepcija dobrog života, a to je dobrobit određena kao zadovoljenje minimuma sposobnosti kako ih određuje Nussbaum, koja osigurava ljudsko dostojanstvo. (2) Drugo, istraživanje u sljedećem koraku ima za cilj ispitati važan aspekt određenja ljudskog dostojanstva, a to je pripadnost zajednici. S obzirom na to, cilj nam je pokazati da je za dobrobit ljudskog života važno promicati pripadnost zajednici. (3) Treći cilj istraživanja je pokazati na koji način naše razumijevanje TS i promicanje pripadnosti može pružiti puno bolji okvir socijalne pravednosti u čije središte ulaze pojmovi socijalne (a ne samo distributivne) nejednakosti, detektirajući na koje bi se funkcije više trebala usmjeriti pažnja u razvijanju javnih politika koje streme ka socijalnoj jednakosti. (4) Cilj empirijskog dijela istraživanja je opisati iskustva članova neprivilegiranih ciljanih skupina hrvatskih javnih politika s obzirom na relevatnost pojedinih sposobnosti, na specifične okolnosti razvoja pojedinih sposobnosti, utjecaj ekonomskog, društvenog i političkog konteksta na ostvarivanje pojedinih sposobnosti, te efekte različitih državnih mjera na sposobnosti i dobrobit pojedine grupe.

nije evidentirano

Ključne riječi

Dobrobit, pravednost, pripadnost, jednakost, teorija sposobnosti

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

Dobrobit/WellBeing

UIP-2017-05-3462

01.01.2018

31.12.2022

nije evidentirano

HRK 649.636

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama