izvor podataka: poirot

Naziv

Odgovori na antisocijalne osobnosti u demokratskom društvu

nije evidentirano

Opis projekta

Predloženi istraživački projekt istražit će etička pitanja koja se javljaju pri prevođenju i prenošenju znanstvenih spoznaja o antisocijalnim osobnostima na društvene prakse unutar demokratskog društva. Cilj je povezati ili sučeliti najznačajnije rezultate trenutno dostupnih znanstvenih spoznaja o antisocijalnom ponašanju s normativnim okvirom koji bi trebao potkrijepiti etičke preporuke o liječenju, intervenciji, poboljšanju i prevenciji kriminalaca i drugih osoba s tim poremećajima. U fokusu istraživanja se nalaze dva općenita i hitna teorijska izazova. Jedan je problem povezivanja ili sučeljavanja normativnog pojma osobe i njezinih kognitivnih moći i sposobnosti za odlučivanje sa znanstvenim koncepcijama i spoznajama o tim sposobnostima. Normativni pojam osobe se elaborira u filozofskim i pravnim teorijama kriminalne i moralne odgovornosti koje podrazumijevaju postojanje sposobnosti za racionalno odlučivanje i autonomiju. Drugi je problem artikuliranje normativnog okvira za primjenu na dva međusobno povezana normativna zadatka. Prvo, ovaj okvir mora dati formu opravdanja za pojam normativne osobe koji sam ne smije biti obilježen spornim metafizičkim gledištima već mora biti definiran u terminima koji su prihvatljivi unutar pluralističkog i demokratskog društva. Drugo, normativni okvir mora nas voditi prema praktičnim rješenjima o tome kako reagirati na pojedince s antisocijalnim poremećajima osobnosti, koja mogu biti prihvatljiva svim racionalnim članovima pluralističkog i demokratskog društva.

nije evidentirano

Ključne riječi

Neuroetika, psihijatrijska etika, antisocijalni poremećaj ličnosti, psihopatija, neuropsihologija, pučka psihologija, liječenje, moralno poboljšanje,

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

RAD

IP-2018-01-3518

15.10.2018

14.10.2022

nije evidentirano

HRK 629.167

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama