izvor podataka: poirot

Providentia Studiorum Iuris - Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj

Providentia Studiorum Iuris - Improving the quality of studying at law faculties in Croatia


Svrha projekta Providentia Studiorum Iuris je pridonijeti unaprjeđenju kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj izradom standarda kvalifikacije i šest standarda zanimanja te unaprjeđenjem studijskih programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo, Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave i Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija, uvođenjem suvremenih programskih rješenja te unaprjeđenjem sustava osiguravanja kvalitete i nastavničkih kompetencija za poučavanje usmjereno na studenta. S tim ciljem, Projekt obuhvaća niz aktivnosti koje će doprinijeti povećanju uključenosti i međusobne suradnje svih dionika, uključujući i istraživanje tržišta rada kako bi se navedeni studijski programi prilagodili potrebama tržišta i kako bi se studentima omogućilo stjecanje prijeko potrebnih znanja, vještina i kompetencija u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

The purpose of the project Providentia Studiorum Iuris is contribution to improving the quality of studying at law faculties in Croatia by developing qualification standards and six occupational standards and enhancing study programs of the Integrated Undergraduate/Graduate University Study of Law, Specialist Graduate Professional Study Programme in Public Administration and Undergraduate Professional Study Programme in Administration Law, by implementing contemporary software solutions and enhancing the quality assurance system and student competence. The Project encompasses a series of activities that will contribute to increasing the involvement and cooperation of all stakeholders, including labour market research, in order to tailor the study programs to the needs of the market and to enable students to acquire the necessary knowledge, skills and competences in accordance with the Croatian Qualifications Framework.


nije evidentirano

Provedba HKO-a

nije evidentirano

UP.03.1.1.03.0044

27.03.2019

26.03.2022

nije evidentirano

HRK 3.543.935,40