izvor podataka: poirot

Naziv

Hrvatska pisana baština od 18. do 20. stoljeća

Croatian Writing Heritage from the 18th to the 20th Century

Opis projekta

Projekt se dijelom nastavlja na projekt 'Hrvatska pisana baština od 17. do 19. st.' U dijelu vezanom za 18. i 19. st. produbljuje istraživanja pronađene rukopisne građe i tiskane hrvatske baštine, te je proširuje prema popularizaciji hrvatske baštine promatrana razdoblja. Istraživanja vezana uz 20. st. obuhvaćaju suvremenu jezičnu situaciju (jezik i govor), normativne procese te (ne)kreativna odstupanja od standarda. Istraživanja su širejezikoslovna (povijesnojezična, kulturološka, identitetska) te užejezikoslovna (sociolingvistička, sintaktička, frazeološka i tekstološka). Članovi tima obavijestili su 2012. g. znanstvenu javnost o pronalasku dvaju omota (16 svezaka, oko 600 listova) rukopisa jezikoslovca Šime Starčevića. U prethodnom je projektu ostvaren cilj (utvrditi autentičnost rukopisa i obaviti tekstološke analize), a planira se nastaviti s tekstološkim analizama preostalih rukopisa i upoznavanjem javnosti. Očekuje se da rezultati sociolingvističkih istraživanja pridonesu poznavanju hrvatskoga jezičnog krajolika i jezika reklama u 19. i 20. st., a istraživanja tekstova iz 18. i 19. st. da upoznaju znanstvenu javnost s novim područjem povijesne sociolingvistike. Sintaktička su istraživanja usmjerena suvremenoj i povijesnoj sintaksi (koja se u kroatistici povezuje s istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci). Rezultati frazeoloških istraživanja pokazat će hrvatsku frazeološku sadašnjost te je postaviti u kontrastivan odnos s frazeologijama drugih europskih jezika, posebice njemačkom. Planiraju se sveobuhvatna tekstološka istraživanja građe iz 18. i 19. st. Poseban je zadatak istraživanje hrvatskoga jezika kao nasljednoga, drugoga i/ili stranoga jezika, što uključuje terenska istraživanja i kolaboraciju sa stranim istraživačima. U funkciji izvještavanja znanstvene javnosti i popularizacije znanosti planirane su aktivne mrežne stranice. Potpora omogućava provođenje relevantnih temeljnih humanističkih istraživanja, čiji će rezultati proširiti istraživački portfelj užega tima.

The core of this project is the previous project Croatian Written Heritage from the 17th to the 19th century. The aim is to deepen the knowledge of manuscripts and printed works of the 18th and 19th Centuries as well as to disseminate Croatian written heritage of the observed period. Research related to the 20th century is concerned with the contemporary linguistic situation, grammatical norms and (non)creative deviations from the standard language. The planned research will be linguistic in the broad sense (concerning language history, culture, identity) and linguistic in the narrow sense (concerning sociolinguistics, syntax, phraseology and textology). In 2012, members of the research team found 2 covers of 16 volumes with more than 600 handwritten pages that belonged to the Croatian linguist Šime Starčević. One of the aims of the previous project was to authenticate the manuscript and to carry out a textual analysis. This project will create the opportunity to proceed with the textual analysis of the remaining manuscripts and to inform the public of the results. It is expected that the results of the sociolinguistic research will contribute to the knowledge of the Croatian linguistic landscape and the language of advertising in the 19th and 20th centuries. Analysis of 18th and 19th century language should acquaint the scientific public with the new area of historical sociolinguistics. Syntactic research focuses on contemporary and historical syntax (such research is connected with the project at the University of Rijeka). It is expected that the results of the phraseological research will reveal the present state of phraseology as well as being the core of the contrastive linguistic research, especially concerning Croatian and German languages in contact. An additional task is to examine Croatian as the 2nd, heritage or foreign language. Financial support will enable this fundamental humanistic research. The results of such research will expand the portfolio of the core research team.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-human-18-285

07.03.2019

03.07.2021

nije evidentirano

HRK 44.674,40

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama