izvor podataka: poirot

Naziv

Klasifikacije u biologiji i medicini

Scientific Kinds in Biology and Medicine

Opis projekta

Nudimo filozofsku analizu znanstvenih klasifikacija (scientific ili natural kinds) u biologiji i medicini. Navedena problematika ima značajne praktične posljedice, što možemo ilustrirati putem nekih kontroverznih primjera kao što su klasifikacije ljudskih rasa i psihijatrijske klasifikacije poput antisocijalnog poremećaja ličnosti. Naš je cilj formulirati filozofsku teoriju koja može zahvatiti relevantne znanstvene klasifikacije te ih razlikovati od onih koje ne ispunjavaju kriterije relevantnosti. Tema znanstvenih klasifikacija u značajnoj je mjeri obrađena u suvremenoj filozofiji biologije te u manjoj mjeri u filozofiji psihijatrije. Trenutno je većinsko gledište da bismo trebali biti pluralisti u pogledu znanstvenih klasifikacija, tj. ovisno o disciplini i kontekstu istraživanja smijemo koristiti različite teorije. Nastojimo pokazati kako je takav pluralizam nezadovoljavajući zato što se svodi na izvještavanje o samoj znanstvenoj praksi (science reporting), ali i zato što može imati negativne posljedice u praktičnom smislu. Naime ako nam pluralizam tvrdi da dobra klasifikacija ovisi o kontekstu istraživanja i specifičnim interesima, onda zapravo nemamo kriterij razlikovanja između znanstvenih i neznanstvenih klasifikacija. Neadekvatnost pluralizma posebno je razvidna kada se od klasifikacija u temeljnim biološkim znanostima dižemo na razine klasificiranja kao što su one u psihijatriji. Primjerice klasifikacija antisocijalnog poremećaja ličnosti korisna je u nekim kontekstima i služi određenoj svrsi, ali je vrlo problematična zbog grupiranja iznimno heterogenih skupina ljudi. Stoga razrađujemo teoriju znanstvenih klasifikacija kao 'grozdova intrinzičnih svojstava' (similarity-based clustering account). Na različitim studijama-slučajeva iz molekularne biologije te medicine pokazujemo kako se navedena teorija može primjenjivati u onkretnim situacijama te pomoći u razlučivanju znanstvenih od neznanstvenih klasifikacija.

We offer a philosophical analysis of scientific classifications (i.e., scientific or natural categories) in biology and medicine. This issue has important practical consequences, as can be clearly illustrated by invoking some controversial examples of scientific kinds, such as human races or psychiatric conditions like Anti - Social Personality Disorder. Our aim is to formulate a philosophical account that can capture scientific kinds and distinguish them from non - scientific ones. The topic of scientific or natural kinds is extensively covered in the contemporary philosophy of biology, and to a certain degree in the philosophy of psychiatry. The received view is pluralistic, that is, the view that depending on the context of the investigation and the discipline in question, different accounts ought to be used. We find this view unsatisfactory as it reduces philosophy to mere science reporting and can even have problematic practical consequences. Making the account of natural kinds relative to the context of investigation and particular interests means that we do not have a general criterion for distinguishing scientific kinds from non - scientific ones. The inadequacy of pluralism is especially salient when we go from the fundamental biological sciences to the higher-level ones, such as psychiatry. The classification of the abovementioned antisocial personality disorder, for instance, can serve some practical purposes, but it is scientifically problematic as it groups together a very heterogeneous group of people. Accordingly, we develop a version of a clustering account of natural kinds, the similarity based clustering account, as a suitable alternative to pluralism, which can capture scientific kinds in biology and medicine. We test our account by applying it to different case studies of classifications in molecular biology and medical practice.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

KUBIM

uniri-human-18-265

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 35.995,42

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama