izvor podataka: poirot

Naziv

Barokna Rijeka

Baroque Rijeka

Opis projekta

Grad Rijeka bio je feud obitelji Habsburg od 1466. do 1719., kada ga je Karlo VI. proglasio slobodnom lukom. Nakon toga uslijedio je intenzivan gospodarski procvat, pripreman tijekom prethodnog stoljeća. Rijeka je bila jedna od strateških investicija Habsburškog Carstva, projekt najmoćnije srednjoeuropske države za izlazak na more, te su se u gradu i njegovoj okolici već u 17., a pogotovo 18. st. planski gradile ceste, lazareti i ostala infrastruktura. O tadašnjem značaju i ekonomskoj snazi Rijeke svjedoči činjenica da se Carstvo upravo kroz njezinu luku nastojalo priključiti europskim trgovinskim trendovima, stvarajući pogodnu gospodarsku klimu, koja je privukla brojne trgovce, industrijalce, ali i zanatlije te umjetnike s cijelog kontinenta, kreirajući već tada multikulturalnu i multikonfesionalnu zajednicu. Umjetnička baština barokne Rijeke stoga uvelike nadilazi nacionalne i regionalne okvire, pa ju je nemoguće istražiti i valorizirati bez kontekstualizacije u okviru europske te, naročito, srednjoeuropske umjetničke tradicije, što dosada nje bilo sustavno i obuhvatno učinjeno. U okviru projekta istraživački tim sastavljen od iskusnih znanstvenika i doktoranada u različitim stadijima studija istraživat će arhitekturu i urbanizam, skulpturu i altaristiku, slikarstvo i grafičke proizvode, primijenjenu umjetnost, relikvije i arhivske dokumente što se nalaze ili čuvaju u institucijama grada, u privatnom vlasništvu ili su riječke provenijencije, a nastali su od početka 17. do početka 19. st. Istraživat će se umjetničke ličnosti i radionice u Rijeci, kao i djela luksuznoga umjetničkog importa. Istraživanje će se odvijati na terenu (Rijeka i regija, sjeverna Italija, Austrija), u specijaliziranim bibliotekama (Austrija, Italija, Njemačka, V. Britanija) i arhivima (Beč, Budimpešta, Ljubljana, Rijeka, Venecija, Zagreb), a rezultati će biti rezentirani u međunarodno relevantnim znanstvenim publikacijama, izlaganjima na znanstvenim skupovima te u završnoj monografiji.

The city of Rijeka was the subject of a feud between the Habsburgs from 1466 to 1719 when Charles VI gave the city the status of a free port. This resulted in economic development, which had already been in the making during the previous century. What proves Rijeka’s importance and economic fortitude at this time, is the fact that the Habsburg Empire used the port of Rijeka to as a central part of their European trading strategy. By doing so, the Empire established a favourable economic climate that attracted various merchants, manufacturers, craftsmen and artists from all around Europe, which aided the creation of a multicultural and a multi - confessional community on the northwest Adriatic coast. Consequently, the artistic heritage of Baroque Rijeka greatly surpasses national and regional horizons and is impossible to research and validate without contextualizing it within the framework of the European, and more importantly, Central European artistic traditions – a task which has yet to be comprehensively and thoroughly completed. This project’s research team, consisting of experienced scientists and postgraduate students in different stages of their studies, will be researching the architecture and urbanism, sculpture and altars, paintings and prints, applied arts and relics as well as archival documents dating from 1600 to 1825, which are kept by public institutions and private collectors or have a local provenance. The team's investigations will span from artistic identities and workshops in the area of Rijeka to the luxurious imported artistic heritage. The research will consist of field work in Rijeka and its surroundings, and in northern Italy and Austria; research in specialized libraries in Austria, Italy, Germany and the UK; and expanded archival research in Vienna, Budapest, Ljubljana, Rijeka, Venice and Zagreb. The results of the project will be presented in international scholarly publications, congress papers and in the concluding monograph.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-human-18-85

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 49.045,70

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama