izvor podataka: poirot

Utjecaj poreza i socijalnih naknada na raspodjelu dohotka i ekonomsku efikasnost

Impact of taxes and benefits on income distribution and economic efficiency


Ekonomska analiza nije sveobuhvatna ako se istodobno ne bavi ekonomskom efikasnošću i pravednošću u raspodjeli. Na tom se uporištu zasniva ovaj projekt, koji se bavi utjecajem poreza i socijalnih naknada na raspodjelu dohotka i ekonomsku efikasnost. Porezi i socijalne naknade imaju preraspodjelnu funkciju, ali istodobno utječu na alokaciju proizvodnih faktora i finalnih proizvoda, odnosno na efikasnost. Stoga pri dizajniranju i reformiranju poreza i socijalnih naknada treba voditi računa o pravednosti u raspodjeli i o efikasnosti. Projekt je empirijski orijentiran, a svrha mu je dvojaka. Prva svrha je unaprijediti metodologiju empirijske analize utjecaja poreza i socijalnih naknada na raspodjelu dohotka i ekonomsku efikasnost: (1) proširenje miCROmod-a uključivanjem modula za simulaciju neizravnih poreza; (2) povećanje vjerodostojnosti anketnih podataka o distribuciji dohotka u smislu da najviši dohoci u uzorku na reprezentativan način odražavaju one u populaciji; (3) promjena načina određivanja doprinosa neizravnih poreza efektivnoj poreznoj stopi. Druga svrha projekta je provesti nekoliko empirijskih analiza: razine i kretanja dohodovne nejednakosti; utjecaja izravnih i neizravnih poreza i socijalnih naknada na nejednakost, siromaštvo i isplativost rada; procjenu optimalnog oporezivanja najviših dohodaka; procjenu društvenih preferencija prema preraspodjeli dohotka. Unaprjeđenjem odabranih aspekata empirijske analize u ovom području doprinosi se međunarodnoj akademskoj literaturi na način da se uvode novine koje mogu utjecati na rezultate analiza koje provode brojni istraživači, a novi rezultati mogu korigirati neke dosadašnje spoznaje. Empirijska istraživanja za Hrvatsku ponudit će rezultate iskoristive pri promišljanju često zazivanih reformi sustava poreza i socijalnih naknada. Projektom se također pridonosi uspostavi kulture javne rasprave o poželjnosti i adekvatnosti politika na temelju znanstvenih rezultata.

Economic efficiency is a traditional and still dominant topic of economic research. However, in the last forty years, and especially in recent times, economists increasingly emphasise the importance of studying the issues of equity in the distribution of income. It has become evident that economic analysis is not comprehensive enough if it does not deal with both economic efficiency and equity. Welfare economics conceptualises social welfare as a function that embodies both the level of total income and its distribution. Therefore, maximization of this function implies achieving a degree of compromise between economic efficiency and equity in the distribution of income.


mikrosimulacija, porezi, socijalne naknade, nejednakost dohotka, pravednost, efikasnost, optimalno oporezivanje

microsimulation, taxes, social benefits, income inequality, equity, efficiency, optimal taxation

Znanstveno-istraživački projekti

ITBIDEE

IP-2019-04-9924

15.01.2020

14.01.2024

nije evidentirano

HRK 667.000,00