izvor podataka: poirot

Naziv

Računalna psihosomatska medicina temeljena na prediktivnom kodiranju: bazično ispitivanje sindroma iritabilnoga crijeva

Computational psychosomatic medicine based on predictive coding: Basic study on irritable bowel syndrome

Opis projekta

Cilj je projekta zajedničko kreiranje istraživačkog nacrta, analiza i interpretacija rezultata. Suradnici u RH će provoditi ispitivanja s pacijentima sa sindromom iritabilnog crijeva i zdravim osobama. Suradnici u Japanu će kreirati bihevioralna zadatke i računalne modele.

Aim of the project: Researchers in both countries collaborate for research design and data analyses and interpretation of results. Croatian researchers conduct studies to collect data of patients and normal control. Japanese researchers contribute to the project by offering behavioral tasks and computational models. Through promoting research on irritable bowel syndrome, researchers do efforts to facilitate collaboration in the psychological research area in both countries.

Ključne riječi

prediktivno kodiranje, sindrom iritabilng crijeva

predictive coding, irritable bowel syndrome

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

19KK0062

01.10.2019

01.10.2023

nije evidentirano

EUR 154.900

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama