izvor podataka: poirot

Mreža za aktivaciju mladih

Youth Activation Network


Cilj projekta je uključiti akademsku zajednicu i donositelje odluka u procese otvorenog dijaloga o mladima kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u Hrvatskoj.

The aim of the project is to involve the academic community and decision makers in the processes of open dialogue on youth in order to improve the quality of life of young people in Croatia.


mladi, akademska zajednica

youth, academic community

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

UP.04.2.1.06.0048

01.11.2020

30.04.2023

nije evidentirano

HRK 3.564.946,59