izvor podataka: poirot

Obrazovanje o intelektualnom vlasništvu kao temelj cjeloživotnog učenja u ekonomiji znanja

Introducing Intellectual Property Education for Lifelong Learning and the Knowledge Economy


nije evidentirano


intelektualno vlasništvo, industrijsko vlasništvo

intellectual property, industrial property

Internacionalizacija

IPEDU

2020-1-IE02-KA203-00758

31.12.2020

28.02.2023

https://www.ipeduproject.eu

EUR 447.206,00