U ovom dijelu Informacijskog sustava znanosti RH (CroRIS) su dostupni podaci o svim ustanovama evidentiranima u sustavu – ustanovama iz Upisnika znanstvenih ustanova ili Upisnika visokih učilišta, ali i drugim ustanovama vezanima uz sustav znanosti općenito ili uz ovaj informacijski sustav (npr. ustanove iz drugih država, tvrtke u kojima su znanstvenici zaposleni i sl.).

Pristup ovim podacima je javni, a izmjena je moguća samo uz autorizaciju.

ilustracija - pretraga