Naziv Mjesto Matični broj upisa u upisnik OIB Akcije